Werf: J.J. Bos

in Delfstrahuizen, Echten en Echtenerbrug

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J.J. Bos".

Algemeen

De werfcode is: =Bos-Echten
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Tot 1892 aan de Delfstrahuizer kant van de Pier Christiaansloot, na dat jaar in Echten, aan het Hellingpad in Delfstrahuizen, Echten en Echtenerbrug (Inclusief Echtenerbrug en Lemsterland.).  

Er staan 58 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 33 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1892.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Ate Pieters van der Werff in Delfstrahuizen, Echten en Echtenerbrug.

Bijzonderheden

Deze werf wordt door de scheepsmeters genoemd in Lemsterland, Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen. Dat wordt bevestigd door de literatuur, met name door Skûtsjehistorie

De werf wordt in 1910 verkocht aan A.P. van der Werff.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!