Werf: Bos & Kalis N.V.

in Sliedrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Bos & Kalis N.V.".

Algemeen

De werfcode is: =BosKalis-Sliedrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Thans: Rosmolenweg 20 3350 AA Papendrecht in Sliedrecht.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 5 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 5 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1948.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1974.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Opgericht 1910 in Sliedrecht. Een van de grote baggeraars in Nederland. Zoals zoveel "natte" aannemers bouwt het bedrijf een deel van hun vloot zelf - of in eigen regie op andere werven, dat is niet meer te achterhalen.

In 1905 heeft Bos & Kalis scheepswerf De Klop in Zuilen aangekocht. Die is in 1917 naar Sliedrecht verplaatst. Wellicht dat de schepen achter deze metingen daar gebouwd zijn.
Maar ... in het gemeentearchief van Sliedrecht is een intrugerende foto van "de tweede werf van Bos & Kalis op de Plak 1915 - 1926". Dus toch een eigen werf? En na 1926? (De metingen zijn van na W.O. II)

In de vijf metingen (van vijf verschillende schepen) staat twee keer Sliedrecht als werfplaats en drie keer Papendrecht. Ik *denk* dat de schepen bij De Klop in Sliedrecht gebouwd zijn, maar het hoofdkantoor van Bos & Kalis zat (en zit) in Papendrecht. Dus ik reken de werf onder Sliedrecht - misschien ten onrechte!

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!