Werf: Fa. Brandsma

in Franeker

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Fa. Brandsma".

Algemeen

De werfcode is: =Brandsma-Franeker
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Leeuwarderweg 2 in Franeker.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 47 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 21 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1905.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1930.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Rients Brandsma kocht in 1872 op een veiling een bestaande werf aan de Dongjummervaart (thans Noordergracht). Die werf was al oud, hij werd voor het eerst genoemd in 1710. In 1905 kwamen de beide zoons van Rients Brandsma, Murk en Haring, in de zaak en werd de naam veranderd in R, Brandsma en Zonen. Rients overleed in 1918, maar de naam van de firma werd niet veranderd. Haring trad in 1926 uit de firma, dus Murk bleef alleen over. Maar hij had last van ernstige rheuma en deed in 1927 de werf aan zijn toen 16-jatige zoon, Rients.

In 1933 werd de Oosterpoortsbrug vervangen door een dam en viel het doek voor de werf.

Haring was in 1926 directeur van de Zaanlandsche Scheepvaart Maatschappij geworden. Rients werd na 1933 bedrijfsleider daar.

Een derde broer, Jan, was later de eigenaar van de werf Brandsma in Rohel, maar dat was een onafhankelijke werf.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!