Werf: Breko B.V.

in Papendrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Breko B.V.".

Algemeen

De werfcode is: =Breko-Papendrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Papendrecht.

Er staan 2 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 0 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1957.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1988.

Bijzonderheden

Opgericht 1974, bestaat nog steeds. Dus een meting van een schip uit 1957 (RN383) kan niet kloppen. Die reken ik toe aan de Bayerische in Erlenbach, die in die meting als tweede werf voor het schip wordt aangemerkt.

Dan blijven er nog twee metingen over. Toch een serieus te nemen werf, alleen werd er dus kennelijk, althans tot 1989, weinig nieuwbouw gepleegd.
De website van de huidige werf zegt: "BREKO is in 1974 gestart als bedrijf voor reparatie, revisie en onderhoud van dieselmotoren. In die tijd was BREKO gevestigd aan De Noord. [...] Begin jaren tachtig van de vorige eeuw zette BREKO de stap naar nieuwbouw van binnenvaartschepen. [...] Later verhuisde BREKO. Zij verruilde haar adres van de oever van De Noord naar haar huidige vestigingsadres, gesitueerd aan de oever van de Merwede en de kade van de Ketelhaven." En verderop: "De naam BREKO is ontstaan door het kortstondige samenwerkingsverband tussen Rein Breijer en Obbe Koudenberg, die destijds slechts ter financiering bijsprong."

In maart 2019 is de voormalige werf van De Wachter in Hemiksem voor onbepaalde tijd gehuurd als tweede productielocatie.

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!