Werf: Scheepsreparatiebedrijf en Machinefabriek K.A. van Brink NV

in Rotterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepsreparatiebedrijf en Machinefabriek K.A. van Brink NV".

Algemeen

De werfcode is: =Brink-Rotterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Waalhaven, Pier 8 in Rotterdam (Inclusief Heijplaat en Pernis.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 4 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

Het is niet bekend of de werf een specialisatie had.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1944.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1955.

Bijzonderheden

Kennelijk hoofdzakelijk een reparatiebedrijf. Opmerkelijk weinig literatuur over te vinden.

Twee hier gebouwde schepen zijn bewaard gebleven: Timmerman 1 en Timmerman III. Uit de schaarse gegevens bij de Ver. De Binnenvaart meen ik op te maken dat die oorspronkelijk gebouwd zijn voor werk op en rond de werf zelf.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!