Werf: N.V. Aann.Bedr. v/h J.P. Broekhoven

in Maarssen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Aann.Bedr. v/h J.P. Broekhoven".

Algemeen

De werfcode is: =Broekhoven-Maarssen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Oostkanaaldijk / Straatweg 29a, 3603 CV Maarssen in Maarssen (Inclusief Oud-Zuilen.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 2 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1959.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1972.

Bijzonderheden

Ik denk dat we hem allemaal kennen, die reparatiewerf en opslag van baggermateriaal aan het Amsterdam Rijnkanaal. Je kunt hem zien vanaf het kanaal en uit de trein. Kennelijk wordt daar niet alleen materiaal onderhouden, maar ook af en toe nieuw gebouwd. Heel veel natte aannemers bouwden hun eigen materieel. (JS, okt 2019)

J.P Broekhoven werd in 1989 opgenomen in Ballast Nedam. Dat werd op zijn beurt opgeslokt door Van Oord. Het werfje heet nog steeds Ballast-Nedam Materieel.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!