Werf: Weduwe K. Brouwer

in Zaandam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Weduwe K. Brouwer".

Algemeen

De werfcode is: =Brouwer-Zaandam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Rustenburg, na 1892 ook Hogendijk 17. Vanaf 1984: Zomerdijk 22, 1505 HW Zaandam in Zaandam (Thans: Zaanstad.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 182 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 149 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk dekschuiten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1859.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1964.

Bijzonderheden

Dit betreft eigenlijk twee (of drie) werven. Van 1857 tot 1892 zat deze werf uitsluitend aan het Rustenburg. Van 1892 tot onbekend bezat het bedrijf ook een werf aan de Hogendijk, die waarschijnlijk al snel belangrijker werd dan die aan het Rustenburg. In 1984 werd het terrein van de voormalige Zaanlandse Scheepsbouw Maatschappij aan de Zomerdijk in de Achtersluispolder overgenomen. De werf bestaat nog steeds en heeft (2019) naast de vestiging aan de Zomerdijk nog twee vestigingen: Kruisbaken 10 en Sluispolderweg 58.

Ik heb ervoor gekozen om al die vestigingen als één werf te beschouwen. Het is na 1892 onduidelijk welke schepen op welke werf gebouwd zijn. Er zijn geen metingen van na 1964, dus de overgang naar de Achtersluispolder is niet terug te vinden in de gemeten schepen. Dat is niet helemaal consequent, ik heb de verschillende vestigingen van bijboorbeeld de Zaanlandsche (ZSM) wel uiteengerafeld. Maar daar was uit de plaats en uit de naaamgeving (ZSM of Czaar Peter) veel duidelijker op te maken om welke vestiging het ging. (JS, aug. 2019)

Het kaartje geeft de oude vestiging Hogendijk 17 weer, en niet de vestiging van na 1984 aan de Zomerdijk.

De metingen betreffen hoofdzakelijk dekschuiten.

De schuitenmakerij, deel van de oorspronkelijke werf aan het Rustenburg, bevindt zich thans aan de Zaanse Schans.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!