Werf: Scheepswerf en Mach.fabriek Buitenweg N.V.

in Vreeswijk

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf en Mach.fabriek Buitenweg N.V.".

Algemeen

De werfcode is: =Buitenweg-Vreeswijk
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Wierselaan 113, 3433XS Vreeswijk, gemeente Nieuwegein in Vreeswijk.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 4 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 4 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1927.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1978.

Bijzonderheden

Thans de Museumwerf Vreeswijk. Opgericht 1856, oorspronkelijk aan de Helling, vlak bij de huidige spuisluis.

Verplaatst in 1899 naar het terrein van de voormalige scheepssloperij Pallada, aan het "Oude Gat". Cronyk De Gein heeft op blz. 8 een foto uit het begin van de jaren '50. Het is opmerkelijk hoe weinig er in die tussentijd veranderd is aan de werf zelf en aan de gebouwen. De omgeving is wel sterk veranderd.

Gesloten in 1994. In 2001 is het terrein gekocht door de gemeente Nieuwegein, vanaf 2006 functioneert hier de Museumwerf Vreeswijk.

In 1969 werkten er, blijkens het archief van de gemeente Vreeswijk, nog meer dan 21 mensen.

Alle werven in Vreeswijk samengevat: in 1900 zijn er drie werven, Buitendijk (Wierselaan 113), Bennik (Wierselaan 133) en De Keulsche Vaart (Wierselaan t.h.v. 241). Buitenweg blijft bestaan tot 1994 en dat terrein is thans de Museumwerf Vreeswijk. Bennik wordt in 1905 overgenomen door Van Zutphen, die gaat in 1982 failliet. Op het terrein staan thans woningen. De werf De Keulsche Vaart wordt in 1952 overgenomen door Van Zutphen. Op dat terrein is thans nog een watersportvereniging actief. Het huis De Wiers dat bij die werf hoorde is herbouwd.

(JS, maart 2019, bijgewerkt juli 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!