Werf: G.W. van der Burg

in Schiedam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "G.W. van der Burg".

Algemeen

De werfcode is: =Burg-Schiedam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was 's-Gravenlandsche polder in Schiedam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 5 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk tuindersschuiten, veldschuiten, westlanders etc. .

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1914.

Bijzonderheden

Ik kan deze werf alleen terugvinden in de Wervenlijst van Binnenvaarttaal.

Er was rond 1910 ook een Van den Burg (dus met een "n") die één schip gebouwd heeft (Burg-Lekkerkerk). Dezelfde? Lekkerkerk ligt wel weer een eind verderop.

Het kaartje is in dit geval wel heel erg bij benadering: de 's-Gravenlandsche polder is best groot! Ik heb de werf gepositioneerd aan de Schie, maar dat hoeft dus helemaal niet waar te zijn.

(JS, mei 2020. Kaartje van februari 2023)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!