Werf: Burgerhout's Machinefabriek en Scheepswerf NV

in Rotterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Burgerhout's Machinefabriek en Scheepswerf NV".

Algemeen

De werfcode is: =Burgerhout-RDam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Tot 1910: Zalmhaven. Vanaf 1910: Varkenoord, ter hoogte van de huidige Burgerhoutstraat. in Rotterdam (Inclusief Heijplaat en Pernis.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 33 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 15 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1894.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1927.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Opgericht 1852 als grofsmederij. Tot 1910 een familiebedrijf aan de Zalmhaven. In 1910 of 1911 verhuisd naar Varkenoord (Thans: Piet Smitkade), waar het bedrijf de buurman werd van P. Smit Jr. De historie van IJsselmonde vermeldt: "Om nog verder uit te kunnen breiden werd in 1918 de dijk tachtig meter opgeschoven in de richting van de spoorbaan. Zo ontstond de Kreekweg. Het vrijgekomen gebied werd verdeeld tussen Piet Smit, Burgerhout en Van der Lugt." In 1932 gesloten en in 1937/38 geliquideerd.

Was een middelgrote werf die alles deed: marine, koopvaardij, binnenvaart, baggermaterieel, droogdokken, de sluisdeuren voor de Noordersluis van IJmuiden en zelfs jachten.

Als ik het volgens (mijn eigen) "regels" gedaan had, had ik twee entries voor deze werf moeten aanmaken: één van voor 1910 in de Zalmhaven en één na 1910 op Varkenoord. Maar gezien het kleine aantal metingen van voor 1910 (slechts twee) heeft dat niet veel zin.

De werf is redelijk goed gedocumenteerd. Zie Maritiem Digitaal.

Het grote doek in het trapportaal van het Maritiem Museum Rotterdam is een panorama van de werf door Adolph Bock uit 1928.

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!