Werf: Werf Conrad

in Haarlem

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Werf Conrad".

Algemeen

De werfcode is: =Conrad-Haarlem
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Spaarndamseweg 120 / Paul Krugerkade in Haarlem (Exclusief Schoten (thans Haarlem-Noord).).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 172 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 78 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1862.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1944.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Werf Conrad-Stork N.V. in Haarlem.

Bijzonderheden

Eén van de medefirmanten van Thomas Figee was Pieter Goedkoop. Deze was misschien belangrijker dan uit de literatuur blijkt, want twee metingen (uit 1895 en 1901) geven als werfnaam Goedkoop. Dat was vrijwel zeker niet de Amsterdamse werf van D. Goedkoop, eenmaal staat er zelfs expliciet P. Goedkoop. Ik heb die twee metingen bij deze werf gerekend. (JS, mei 2019)

In 1931 verhuisde de administratie het bedrijf naar de overkant van het Spaarne, Waarderweg 80. Maar de werf bleef aan de Spaarndamseweg.

Conrad-Stork kwam later, en aan de andere kant van het Spaarne. Zie aldaar.

(JS, nov. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!