Werf: Scheepsconstructie Nieuw Lekkerland

in Nieuw-Lekkerland

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepsconstructie Nieuw Lekkerland".

Algemeen

De werfcode is: =Constructie-Lekkerla
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Nieuw-Lekkerland.

Er staan 6 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1979.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1980.

Bijzonderheden

Zes metingen, drie schepen. Gebouwd in 1979 en 1980, daarna is deze werf van de aardbodem verdwenen zonder een spoor na te laten - althans on-line. Toch een serieuze werf, drie best grote schepen (70 - 80 meter) in zo'n korte tijd. De enige die deze werf noemt is de wervenlijst van Binnenvaarttaal, maar in dit geval denk ik dat zij ook uitsluitend afgegaan zijn op de metingen.

Update: Gerrit Schouwstra vermeldt op Kustvaartforum op 5 februari 2022: "Scheepscon BV was een cascowerf, die op andere plaatsen liet afbouwen. Eigenlijk was er maar 1 werf in Nieuw-Lekkerland waar schepen van deze afmetingen gebouwd konden worden. Dat was aan de Lekdijk 268. In 1950 was dit de Bailey-werf, tot aan 1995 was de naam dan Scheepscon en vanaf 1996 zit NMC daar."

(JS, juli 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!