Werf: Dirk Kater

in Monnickendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Dirk Kater".

Algemeen

De werfcode is: =DKater-Monnickendam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Aan de Haven in Monnickendam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 4 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 4 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1904.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1918.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf K. Hakvoort in Monnickendam.

Bijzonderheden

Dit was de zogenaamde "Grote werf" aan de haven. Er waren twee werven van Katers in Monnickendam. Die van Klaas Kater (zie aldaar) werd na de dood van Klaas in 1898 overgenomen door zijn schoonzoon, C. de Haas.

Deze werf kwam op 2 april 1904 in handen van Dirk Kater, verre familie van de vorige eigenaar (Pieter Kater). Dirk was overigens al vanaf 1884 werkzaam op de werf en opgeleid door Pieter om de werf over te nemen. Dirk verkoopt de werf in 1919 aan Hakvoort uit Urk. De werf van Hakvoort bestaat nog steeds.

Omdat de werf van Klaas Kater al in 1898 overging naar C. de Haas heb ik alle metingen waarbij alleen vermeld staat "[Scheepswerf] Kater" toegeschreven aan deze Dirk Kater. Maar het kan dus zijn dat de andere werf bedoeld is. Caveat Lector!
(JS, nov. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!