Werf: D.P. van Suijlekom & Zn

in Raamsdonk en/of Raamsdonksveer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "D.P. van Suijlekom & Zn".

Algemeen

De werfcode is: =DPSuijlekom-Raamsdon
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Raamsdonk en/of Raamsdonksveer.

Er staan 297 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 103 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1893.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1968.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Er zijn, volgens de Wervenlijst van Binnenvaarttaal, tegelijkertijd twee werven van Van Suijlekom in Raamsdonksveer - en ik ga er drie van maken.

Enerzijds D. van Suijlekom (vanaf 1890 de Weduwe D. van Suijlekom), die gelegen was aan het Steenpad (dat in ieder geval in 2020 niet meer bestaat) aan de Haven van Raamsdonksveer. Zie aldaar.

Anderzijds deze werf van D.P. van Suijlekom. BN/De Stem zegt hierover in telegramstijl (en zonder bronvermelding): "1864: Dirk Pieter van Suijlekom sticht werf aan Gedempte Haven. 1892: Verhuizing naar De Donge. 1896: Werf krijgt eerste Brabantse vergunning voor scheepsbouw. 1910: Eerste metalen schepen. 1966: Leendert van der Kooij huurt werf van familie Van Suijlekom."
Ook de genalogie van Dirk Pieter is terug te vinden: "Dirk Pieter van Suijlekom, geb. te Raamsdonk op 7 jul 1838, scheepstimmerman, ovl. te Raamsdonk op 25 mei 1910." Hij trouwt in 1867 of 1868 en krijgt 14 kinderen, waarvan er maar drie(!) volwassen worden.
Ook deze werf wordt in de metingen één keer in Geertruidenberg gesitueerd.

MarHisData noemt deze werf ook De Donge ("Firma D.P. van Suijlekom & Zoon - Werf 'De Donge'"), maar in de metingen zie ik die naam pas gebruikt worden vanaf 1968 - dus na de overname door Van der Kooij. En vanaf dat moment wordt de naam ook vrijwel uitsluitend gebruikt.


Dus ik voer de werf De Donge op als een aparte werf. Weliswaar op dezelfde plaats als de werf van D.P. van Suilekom, maar onder een nieuwe eigenaar en met een nieuwe naam.

Er is nog meer: in de metingen duikt in 1913, 1914 en 1925 plotseling een dertiental malen een J. van Suijlekom in R'veer op. Is dat weer een aparte werf? Ik denk het niet, het is de "& Zn."uit D.P. van Suijlekom & Zn. Ik baseer dit op de genealogie van de familie Van Suijlekom. Degene die het meest in aanmerking komt is "Janus van Suijlekom, geb. te Raamsdonk op 4 jan 1872, scheepstimmerman, scheepsbouwmeester, ovl. te Raamsdonk op 28 sep 1949." Hij is de zoon van Dirk Pieter - en daarom reken ik hem bij die werf. Waarom zijn naam alleen in de genoemde jaren opduikt is mij een raadsel. Is het overigens toeval dat dat voor het eerste gebeurt rond het moment dat de werf overschakelt op ijzeren scheepsbouw? Terzijde: de jongste zoon van D.P van Suijlekom, Dirk, schopt het tot burgemeester van Hooge en Lage Zwaluwe. Over de derde zoon die volwassen wordt is niets bekend.

En dan blijven we zitten met de metingen waarbij als werf alleen maar staat "Van Suijlekom" al dan niet met firma ervoor.
Om te beginnen het gemakkelijke stuk. Ervan uitgaand dat de werf van de Weduwe D. stilvalt na de dood van Jacoba van Dongen (de weduwe dus), ken ik alle metingen die na 1916 niet meer vermelden dan "Van Suijlekom" (met of zonder de "Van", met of zonder "Firma") toe aan D.P. van Suijlekom.
Dan hebben we nog steeds 135 metingen waarvan het onduidelijk is of ze gebouwd zijn bij D.P. van Suijlekom en Zoon, of bij de Wed. P, van Suijlekom. Opmerkelijk is dat zich hier maar 6 'eerste metingen' tussen zitten, dus (vrijwel) zeker nieuwgebouwde schepen op die weerf. Dus hoe ik e.e.a. verdeel over de beide werven maakt voor de bouwlijsten niet heel veel uit, voor het aantal metingen wel.
Maar ik moet ze wel verdelen ... en ik heb geen enkel criterium! Dus voeg ik deze schepen toe aan zowel de lijst met metingen van de werf van (de weduwe van) D. van Suijlekom als aan de lijst met metingen van de werf van D.P. van Suijlekom. Dat zijn dus 135 dubbeltellingen, en zeven schepen die op de bouwlijst van beide werven voorkomen. CAVEAT LECTOR!
Het alternatief was geweest dat ik deze metingen in een aparte, virtuele werf "Van Suijlekom" zonder meer had gezet. Maar dan weet je dus zeker dat je metingen (en enkele nieuwgebouwde schepen) op BEIDE werven zou gaan missen ... Dan maar aan beide werven toekennen.

En dan blijft er nog één vraag over: wie runde na de dood van Jan van Suijlekom in 1949 tot 1966 (als de werf wordt overgenomen door Van der Kooij) de werf D.P van Suijlekom en Zn? Vermoedelijk de zoon van Jan: Jacob Arie van Suijlekom: "geb. te Raamsdonk op 16 mrt 1902, scheepsbouwer." Maar zijn sterfdatum kennen we niet en we weten ook niet of hij weer kinderen had.

Er zaten ook werven van Van Suijlekoms in Drimmelen (Werfcode: =Suijlekom-Drimmelen) en (misschien) in Oosterhout (Werfcode: =Suijlekom-Oosterhout)


(JS, maart 2020, aangevuld februari 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!