Werf: De Dageraad

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "De Dageraad".

Algemeen

De werfcode is: =Dageraad-Adam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Sarphatistraat, hoek Nieuwe Vaart in Amsterdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 0 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 0 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Bijzonderheden

Niet te verwarren met Museum de Dageraad in Amsterdam of de werf De Dageraad in Woubrugge.

Deze werf komt in de metingen slechts één maal voor, en dat is abusievelijk: meting A7908N geeft als werf De dageraad in Amsterdam, maar uit een eerdere meting blijkt dat het betreffende schip gebouwd is bij de Dageraad in Woubrugge.

Dit was ook geen zeeschepenwerf: er staan in de Maritiem Historische Databank (MarHisData, de databank van zeeschepen) maar twee schepen die bij De Dageraad gebouwd zijn, één uit 1857 en één uit 1865. Was dit meer een verbouw- en reparatiewerf dan een nieuwbouwwerf?

Opmerkelijk is dat zowel MarHisData als de Wervenlijst van Binnenvaarttaal de werf koppelen aan de persoon van J.L Ceuvel. Ceuvel had een werf naast de veel bekendere werf 't Kromhout, anderhalve kilometer verderop aan de Nieuwe Vaart. Volgens MarHisData zou Ceuvel in 1857 eigenaar van De Dageraad geweest zijn. De Wervenlijst van Binnenvaarttaal vermeldt (op gezag van Louis Meijer) dat Ceuvel de werf huurde tussen 1852 en 1862. Uit een adresboek van de gemeente Amsterdam blijkt in ieder geval dat J.L. Ceuvel in 1859-1860 kantoor houdt in de werf.

Het stadsarchief heeft een ontwerptekening van een loods op het werfterrein uit 1862.

In de aantekeningen van Louis Meijer staat over de werf: "In de nazomer van 1874 werd de werf ontruimd en in november werd begonnen met het slopen van de opstallen." maar daarboven schrijft hij: "Echter na 1874 werden er schepen gebouwd en gerepareerd - waar werd De Dageraad gevestigd??"

De brug die de Czaar Peterstraat verbindt met de Sarphatistraat heet tegenwoordig Dageraadsbrug, omdat hij naast het terrein van de voormalige werf ligt.

(JS, augustus 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!