Werf: N.V. Scheepsbouwwerf De Dageraad, J. Boot

in Woubrugge

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepsbouwwerf De Dageraad, J. Boot".

Algemeen

De werfcode is: =DageraadBoot1-Woubru
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Woubrugge.

Er staan 69 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 49 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1872.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1901.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.V. Scheepsbouwwerf De Dageraad, v/h Wed. J. Boot in Woubrugge.

Bijzonderheden

Er zijn twee werven van Boot in Woubrugge geweest. De eerste werf (met werfcode DageraadBoot1-Woubru) lag echt in Woubrugge en bouwde houten schepen. Die werf heette vanouds "De Dageraad" en de eigenaar was J. Boot. Nadat deze J. (Jacobus) Boot in 1896 verdronk werd de werf overgezet op naam van zijn weduwe: de Weduwe J. Boot. Toen de werf overging op ijzerbouw werd een hinderwetvergunning geweigerd.
Daarom werd in 1901 een nieuwe werf in gebruik genomen, net over de gemeentegrens met Oudshoorn (dat later is ingelijfd door Alphen aan den Rijn). De werf bleef echter de naam "De Dageraad - Woubrugge" heten. (Ik noem hem DageraadBoot2-Woubru.) Hier werden ijzeren schepen gebouwd. De dagelijkse leiding lag bij W. (Wout) Boot, maar de naam werd (bijna) niet gewijzigd: hij bleef tot 1981 heten "N.V. Scheepsbouwwerf De Dageraad, v/h Wed. J. Boot. Let op het subtiele "v/h" (voorheen).

De oude houtbouwwerf in Woubrugge (dus DageraadBoot1-Woubru) bleef open tot 1914. Ik heb de verdeling als volgt gemaaakt:
- Alle schepen die gebouwd zijn voor 1901 zijn gebouwd op de werf DageraadBoot1-Woubru
- Alle houten schepen die na 1901 gebouwd zijn ken ik toe aan de werf DageraadBoot1-Woubru. Dat blijken er echter 0 te zijn! Ze werden misschien wel gebouwd, maar niet gemeten.
- Alle niet-houten schepen (ijzer, staal, onbekend) die vanaf 1901 gebouwd zijn ken ik toe aan de werf DageraadBoot2-Woubru. Dat blijken dus in praktijk alle (gemeten) schepen van na 1901 te zijn.
- Alle schepen waarvan geen bouwjaar bekend is heb ik toegevoegd aan DageraadBoot2. Dat is arbitrair, maar ik moest wat.

Voor alle zekerheid: er zijn ook werven van "een" Boot geweest in Vrijenban (thans Delft), Alphen, Leiderdorp, Overschie en Lemmer. Dat zijn dus allemaal niet de twee werven van Boot in Woubrugge!

Al deze gegevens zijn ontleend aan het boek van Miny Lemkes-Van Wijk.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!