Werf: Scheepswerf Gebroeders Damen

in Hardinxveld-Giessendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf Gebroeders Damen".

Algemeen

De werfcode is: =Damen-Hardinxv
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Rivierdijk 544 3371 EB Hardinxveld-Giessendam in Hardinxveld-Giessendam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 272 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 245 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk sleep- en duwboten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1930.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1979.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Dits is de oorspronkelijke werf van Damen, thans natuurlijk onderdeel van de Damen Group in Gorichem. Maar de werf functioneert nog steeds zelfstandig. Ik heb hem daarom niet als voorloper van de werf in Gorinchem aangemerkt (JS, april 2019)

In de metingen komen ook eenmalig een "Gebr. Durmen" en een "Gebr. Damco" voor. Ik neem aan dat dat verschrijvingen zijn van Gebr. Damen en zet ze erbij (JS, mei 2019)

Deze werf maakt thans "kleinere" schepen, zoals shoalbusters, sleepboten en imspectievaartuigen.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!