Werf: Delta werf B.V.

in Sliedrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Delta werf B.V.".

Algemeen

De werfcode is: =Delta-Sliedrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Rivierdijk 274 (Kantoor in 2015: Adriaan Volkersingel 3) in Sliedrecht.  

Er staan 37 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 34 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk sleep- en duwboten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1971.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Dit moet een betrekkelijk kleine werf geweest zijn, gespecialiseerd in kleine werkvaartuigen. Het was een voortzetting van de Scheepswerf en Machinefabriek A. van Bennekum. In 1988 overgenomen door IHC.

Bij de overname door IHC in 1988 werkten er tien mensen.

Kennelijk is het werk na de overname (deels?) overgebracht naar IHC Sliedrecht aan de Molendijk 94. (Zie Maritime Database .com). Of werd daar alleen de administratie gevoerd?

Op 31 aug. 2015 is de vennotschap ontbonden en de werf verlaten (de laatste meting is van een "drijvend werktuig" uit 2009), maar in 2020 staan de hallen nog - net. Het schijnt dat ze regelmatig in brand gestoken worden en ze zijn zo gammel dat bij een harde storm voor instorten gevreesd wordt.

(JS, juni 2020)

Update 2023: Thans heeft Baars Pontons het terrein in gebruik. (JS)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!