Werf: Gebr. van Diepen

in Waterhuizen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. van Diepen".

Algemeen

De werfcode is: =Diepen-Waterhuizen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Waterhuizen 8, Waterhuizen in Waterhuizen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 327 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 224 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1889.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1961.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Werf bestaat nog, onder een andere naam (GS Yard).

Eén meting (G3181N) geeft als werf Zwaak uit Rotterdam. Dat is wel de eerste meting uit een rijtje metingen van hetzelfde schip. Die geven verder allemaal als werf Van Diepen uit Waterhuizen. Ik ga er daarom vanuit dat die eerste meting abuis is - te meer daar dit anders het enige schip van die Zwaak uit Rotterdam zou zijn. (JS, mei 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!