Werf: N.V. Dok- en Scheepsbouw Mij Makkum

in Makkum

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Dok- en Scheepsbouw Mij Makkum".

Algemeen

De werfcode is: =DokScheep-Makkum
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Werkhaven in Makkum.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 5 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1962.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1966.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Dit was een dochterbedrijf van Amels. Uit de brochure "50 Amels jaren": "Het braak liggende stuk grond aan de Werkhaven, ten oosten van het Moederbedrijf, bracht de gekoesterde wens daar een reparatie- annex nieuwbouwwerf te stichten.
Deze gedachte werd in 1960 gerealiseerd in de oprichting van de N.V. Dok- en Scheepsbouw Maatschappij 'Makkum'."

Het bloed kruipt, want kennelijk heeft daar dus ook nieuwbouw plaatsgevonden: vijf metingen van drie verschillende schepen. De kalender van Wunseradiel van 2007 bevestigt dat: bouwnummer 1 was de coaster Noordborg. Volgens diezelfde kalender is deze werf "enige tijd na" 1 oktober 1984 worden opgenomen in grote buur Amels BV.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!