Werf: Scheepswerf Gebr. Van Dongen

in Leidschendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf Gebr. Van Dongen".

Algemeen

De werfcode is: =Dongen-Leidschendam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Sluiskant 30-32 (thv Houtwerf) in Leidschendam (Samenvoeging in 1938 van Veur en Stompwijk, thans Leidschendam-Voorburg).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 5 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 5 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk arken (woonarken of kantoorschepen).

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1959.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1966.

Bijzonderheden

Dit moet een oude werf geweest zijn, getuige het "ankermonument" in Leidschendam. Bij de beschrijving ervan staat: "Het Ankermonument markeert de plaats van de voormalige scheepswerf van Veur. De werf werd halverwege de 17e eeuw aan de Veurse kant van de Vliet gesticht. Deze scheepmakerij heeft 340 jaar bestaan tot de laatste scheepsbouwer, H.L. van Dongen in 1993 met pensioen ging."

De werf wordt ook genoemd in de Waterkampioen van 1939.

Het adres komt uit de Wervenlijst van de Ver. De Binnenvaart. Daar wordt ook gesteld "Kagenaar" zonder verdere toelichting. De vijf metingen betreffen echter vier woonschepen en een jacht.
(JS, okt. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!