Werf: C. van Dongen

in Zaandam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "C. van Dongen".

Algemeen

De werfcode is: =Dongen-Zaandam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Zaandam (Thans: Zaanstad.).

Er staan 10 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 8 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk dekschuiten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1903.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Ik kan niets over deze werf terugvinden. Toch 10 metingen, waarvan 7 "eerste metingen" (dat wil zeggen: waarschijnlijk nieuwgebouwde schepen). Ik vraag me af of dit niet dezelfde werf is als G. van Dongen aan de Oostzanerdijk 19 in Oostzaan (thans Amsterdam), die in dezelfde periode actief was.

Ik kan het niet bewijzen, noch de ene kant op, noch de andere kant op. Ik sluit me dus maar aan bij de wervenlijst van De Binnenvaart, die hem als aparte werf opvoert.

(JS, aug. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!