Werf: Draaisma

in Franeker

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Draaisma".

Algemeen

De werfcode is: =Draaisma-Franeker
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was 't Vliet (ook: Oostvliet) in Franeker.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 122 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 39 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1896.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1955.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Klaas Johannes Draaisma trouwde in 1841 met Jetske van der Zee. Haar vader was de eigenaar van deze werf. In 1867 werd de werf verkocht en Klaas Johannes huurde de werf van de nieuwe eigenaren. Toen hij in 1874 overleed nam zijn zoon Johannes Klaasz de huur van de werf over. Al in 1875 kocht hij de werf van de toenmalige eigenaars. In 1893 verhuisde de werf in verband met een nieuw gegraven kanaal naar het Oostvliet. Vanaf 1897 werd ook in staal gebouwd.
In 1910 nam de zoon van johannes, Klaas Johannes, de werf over van zijn vader. Er werkten toen 28 mensen op de werf. Deze Klaas Johannes overleed in 1930, waarna zijn weduwe de werf voortzette, samen met hun toen 17-jarige zoon, weer een Johannes Klaasz, meestal gewoon Johannes genoemd. Op 1 juli 1940 nam hij de werf officieel over van zijn moeder. In 1972 kwamen zijn beide zoons in de zaak, en werd de zaak omgezet in een V.o.F. "Scheepswerf en Machinefabriek Welgelegen, K. Draaisma". In 2001 werd, onder druk van de schaalvergroting in de scheepsbouw (en de gemeente Franeker die de grond aan het Vliet wilde bebouwen met woningbouw), een tweede vestiging geopend aan het Van Harinxmakanaal, het huidige Shipdock Draaisma. Draaisma en de gemeente beriekten geen overeenstemming over de sanering van de grond van de oude werf aan het Vliet, dus die werf is nog steeds - sporadisch - in gebruik en wordt gebruikt als handelshaven.

Ten onrechte in de metingen 1 keer in Drachten geplaatst (L2292N).

(JS, aug. 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!