Werf: L. Drent

in Oude Pekela

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "L. Drent".

Algemeen

De werfcode is: =Drent-OudePekela
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Oude Pekela.

Er staan 2 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1924.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1924.

Bijzonderheden

Slechts één baggermolen bekend (2 metingen). Ik denk dat we Drent eerder als (natte) aannemer of als veenbaas moeten plaatsen dan als werf: van aannemers is het bekend dat zij in slappe tijden hun eigen materiaal bouwden.

Er is eerder een werf Drenth geweest (dus met een "h") op het eind, van Freerk Liefkes Drenth (1823-1916). Zijn zoon, Bernardus Drenth (1866-1915) liet de werf al in 1888 ombouwen naar een strokartonfabriek (sic). Wikipekela houdt het op een aardappelmeelfabriek (ook dat ligt niet echt voor de hand.)

Hoe dan ook, dat is dus beslist niet deze Drent, die zijn baggermolen pas in 1924 bouwt. Dat staat fout in de (overigens onvolprezen) wervenlijst van De Binnenvaart.

(JS, januari 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!