Werf: Gebr. R. en J. Drewes

in Meppel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. R. en J. Drewes".

Algemeen

De werfcode is: =Drewes-Meppel
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Schuin tegenover olieslagerij Blom aan Meppelerdiep, dus aan de Overijsselse kant in Meppel.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 28 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 12 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1904.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Bijzonderheden

Website Geheugen van Drenthe: "[...] de scheepswerf van de Gebr. R. en J. Drewes die afkomstig waren uit Groningen. Na een onenigheid met een klant in 1912, waarbij R. Drewes werd doodgeschoten, werd deze werf opgeheven."

Snijder in De Bokkepoot: "Johannes Jozephus Drewes is geboren in Hoogezand en vestigt zich in 1904 in Meppel [...] Later voegt zijn broer Roelof zich bij hem, die de werf overneemt als Johannes Jozephus naar Jutphaas vertrekt. Roelof wordt in 1912 door een ontevreden klant doodgeschoten en de werf houdt op te bestaan."

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!