Werf: C. van Duijvendijk Azn

in Ouderkerk aan den IJssel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "C. van Duijvendijk Azn".

Algemeen

De werfcode is: =Duijvend3-OuderkIJ
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was IJsseldijk Noord t.h.v. huidg nr. 55a in Ouderkerk aan den IJssel.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 14 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 9 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1944.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1974.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Dit is de werf die Hans van Duivendijk identificeert als ODK-3. "De kleine Duijvendijkie" volgens zijn boek - omdat de werf hoofdzakelijk "izeren roeiboten, vletten, masten en laadbomen" bouwt. In praktijk ook sleepboten, inspectievaartuigen en enkele motortankers, blijkens de metingen.

De werf is (op deze plaats) actief vanaf 1916, maar de eerste metingen zijn pas uit 1944. In 1945 sterft Cornelis van Duijvendijk Azn. De werf wordt voortgezet door zijn zoon Teunis . In 1978 wordt de werf opgeheven.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!