Werf: T. van Duijvendijk's scheepswerf

in Lekkerkerk

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "T. van Duijvendijk's scheepswerf".

Algemeen

De werfcode is: =Duijvendijk-Lekkerke
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Opperduit in Lekkerkerk.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 338 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 102 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1878.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1969.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Er zijn volgens Hans van Duivendijk vier werven van Van Duijvendijk in Lekkerkerk geweest (en dan onderscheidt hij ook nog perioden met -a en -b!). Dat was duidelijk teveel voor de scheepsmeters. Duijvendijk in Lekkerkerk? -> T. van Duijvendijk! Slechts bij twee metingen (van de 337) wordt de naam van de werf vermeld. Ik sluit me daarbij aan, het is uit de metingen ondoenlijk om uit te maken welke meting afkomstig is van welke werf Van Duijvendijk. Aan de andere kant: in de meetperiode is de werf T. van Duijvendijk - door Hans van D "LKK-3" gnoemd - de enige die in de volle periode van de metingen actief is. Het zal dus merendeels kloppen. (JS, okt. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!