Werf: A. van der Eijk

in Overschie

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "A. van der Eijk".

Algemeen

De werfcode is: =Eijk-Overschie
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Zestienhovensekade in Overschie (Thans een deel van Rotterdam.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 31 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 21 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1899.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1934.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Voor een werf die 31 metingen heeft veroorzaakt (waaronder 8 Eerste Metingen, dus vrijwel zeker nieuwe schepen) valt er opmerkelijk weinig terug te vinden. De werf wordt en passant genoemd in een interview met Gerard Hegge, directeur van een andere werf, en verder wordt in het jaarverslag over 2017 van Museum Oud-Overschie vermeld dat in dat jaar ontvangen was "Van de familie van der Eijk ook nog oude gereedschappen van de scheepswerf en machinefabriek van Wouter van der Eijk". Wouter?

Wat heeft deze werf te maken met de westlanderwerf van W. van der Eijk in Delft? (Is dat soms die Wouter?).

Tenslotte is bekend dat de werf tegenover de windmolen van Hoos lag. Maar omdat die in 1918 is afgebroken geeft dat ook niet zo heel veel meer informatie ...

Op het terrein waar vanaf 2018 nieuwbouw is neergezet en dat nu Marmerhof heet waren tot het bouwrijp maken nog de resten van een oude helling te zien. De laatste resten van deze werf?

(JS, febr. 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!