Werf: Eltink's Scheepsbouw

in Beneden-Leeuwen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Eltink's Scheepsbouw".

Algemeen

De werfcode is: =Eltink-Leeuwen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Waalbandijk (de Strang). Na 1964 Nijverheidsstraat 24. in Beneden-Leeuwen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 71 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 51 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1928.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1968.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Opgericht 1907 door G.B.A. Eltink. In eerste instantie sloepenbouw en riviervissersschepen. Vanaf 1928 kennelijk ook grotere schepen. De foto's laten veel parlevinkers zien - maar dat kan natuurlijk ook een voorkeur van de fotograaf geweest zijn.

G.B.A. Eltink stierf in 1930, daarna zetten eerst zijn vrouw, later (vanaf 1941) tee zoons het bedrijf voort: W.W. (Wiel) Eltink en H.A. (Harry) Eltink. In 1959 begon Harry Eltink een eigen bedrijf in Mook..

Omdat de werf in 1941 bij een bombardement was vernietigd werkten de broers later vanaf twee binnenschepen, onder de naam Metallurgica. Na 1947 is de werf weer opgebouwd. In 1964 verhuisd naar de Nijverheiddstraat in Beneden Leeuwen. De naam was toen "W.W. Eltink - Metallurgica Scheeps- Jachtbouw".

Het bedrijf in Beneden-Leeuwen zou rond 1967 gesloten zijn. Er bestaat echter nog een meting van een motorjacht (R36638N) die als bouwjaar 1968 opgeeft.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!