Werf: Firma Gebrs. Elzinga, Werf 't Fortuin

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Firma Gebrs. Elzinga, Werf 't Fortuin".

Algemeen

De werfcode is: =Elzinga-Amsterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Eilandsgracht 34 (Prinseneiland) in Amsterdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 27 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 22 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk dekschuiten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1899.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1965.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Dit was een dekschuitenwerf, een van de vele in Amsterdam. Er is erg weinig documentatie over deze werf. De relatie met de dekschuitenwerf Elzinga in Muiden is niet duidelijk.

In de metingen komen twee periodes voor dat de werf actief is: enerzijds tussen 1899 en 1913, dan een hele tijd niets, en dan opnieuw in de periode 1961 - 1965. In de eerste periode worden vrijwel uitsluitend 'dekaken' gebouwd (met een uitzondering: meting A1891N betreft een 'kalkaak)'. In de tweede periode worden uitsluitend 'sleepbakken' gebouwd. (Aan de maten te zien wellicht kleine baggerbakken voor het Amsterdamse binnenwater.)
In de tijd tussen 1913 en 1961 is de werf kennelijk blijven voortbestaan, dat blijkt uit een egodocument bij "De Botenloods" en uit de ledenlijst van de Cebosine (een vereniging van scheepswerven) in 1952, die wordt aangehaald in een bijlage bij het boek van Menso De Jong (zie de bronnen hieronder).
De naam Fortuin wordt in de scheepsmetingen niet gebruikt, maar die stond wel op het bedrijf. De Beeldbank Amsterdam heeft een foto uit de periode 1906/1907 van George Breitner met daarop de achterkant van het bedrijf. Met enige moeite valt daarop te lezen: "Werf Fortuin, Gebr. Elzinga, Dekschuiten te huur".

De werf Het Fortuin wordt genoemd in de aantekeningen over de scheepswerven in Amsterdam van Louis Meijer. Die berust bij het Stadsarchief Amsterdam maar is thans (2021) niet raadpleegbaar.

Op het Prinseneiland is thans nog een kleine botenstalling actief, De Botenloods. Op de website van De Botenloods staan de herinneringen van Tom van der Aa. Hij noemt de werf Fortuin zijdelings, als (af-)bouwer van een motorjachtje in de jaren vijftig, de Dini. Hij vervolgt: "Ter oriëntatie: De werf Fortuin van de Gebr Elzinga gaat vele jaren later over in andere handen en verkrijgt dan de naam ‘Duba’." Die naam komt in de scheepsmetingen niet voor.

(JS, juni 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!