Werf: Scheepswerf Van Garsse

in Moerbeke (-Waas)

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf Van Garsse".

Algemeen

De werfcode is: =Garsse-Moerbeke
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Exaarde Dam (Thans: Damstraat, tegenover de Zate) in Moerbeke (-Waas), BE.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 195 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 80 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1902.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1965.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Heeft bestaan van 1858 tot 1965. Een typische spitsenwerf.
Opgericht door Judocus van den Bossche. Later kwam zijn schoonzoon Jan van Garsse in het bedrijf en werd de naam "scheepswerf Van Den Bossche-Van Garsse". In 1896 stierf Van den Bossche en werd de naam "Scheepswerf Van Garsse".

In 1896 werkten er 12 mensen. In 1900 al 65, in 1910 120. Op het hoogtepunt van de werf, rond 1930, werkten er 175 mensen. Als gevolg van de crisis werkten er in 1925 nog maar "enkele tientallen" mensen.

In 1910 heeft Jan van Garsse een villa laten bouwen aan de andere kant van de Damstraat (thans Damstraat 236, Moerbeke). Deze villa bestaat nog steeds en is een Vlaams Cultureel Monument.

Omdat dit de enige werf in Moerbeke-Waes was, heb ik ook schepen die als werfnaam "Moerbeke" of "Waas" opgeven onder deze werf gebracht.

Niet verwarren met Jachtwerf J. van Garsse in Steendorp (=Garsse-Steendorp).

(JS, nov. 2019. Aangevuld januari 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!