Werf: Gebr. Fikkers

in Martenshoek

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Fikkers".

Algemeen

De werfcode is: =GebrFikkers-Martensh
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Werfkade in Martenshoek.

Er staan 23 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1908.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1923.

Deze werf is een vervolg op de werf Wijnandus Bodewes in Martenshoek.

Bijzonderheden

Volgens Wormgoor is dit de voormalige werf van Wijnandus Bodewes. Overigens kochten de Gebr. Fikkers die werf in 1915, in die ene meting die als bouwjaar opgeeft 1908 en als werf Gebr. Fikkers moet dus een fout zitten.

Er zijn veel hondjes die Fikkers heten - sorry voor de flauwe grap. De meters zijn slordig in het opgeven over welke Fikkers het gaat.
In principe is het "Gebr. Fikkers" in Martenshoek (Gem. Hoogezand) van 1915 - 1923. Daarna werd die werf opgesplitst tussen B.G. Fikkers en Th. J. Fikkers, allebei dus nog steeds in Martenshoek - maar Th. J. vermeldt vaak Foxhol (één kern meer naar het westen). Dan zijn er nog Fikkers in Muntendam en Sneek.

Ik heb hier, bij de Gebr. Fikkers, alle schepen opgesomd die gebouwd zijn bij Fikkers of Gebr. Fikkers in Hoogezand of Martenshoek, vóór 1924.

Dit bedrijf werd in 1923 opgesplitst: G.B Fikkers en Th. J. Fikkers gaan naast elkaar verder. Zie aldaar.

(JS, nov. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!