Werf: Van der Gevel

in Slikkerveer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Van der Gevel".

Algemeen

De werfcode is: =Gevel-Slikkerveer
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Slikkerveer (Thans gem. Ridderkerk.).

Er staan 2 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1892.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1893.

Bijzonderheden

Dit is, denk ik, een blindganger. Weliswaar twee metingen (A1172N en A1174N) van twee verschillende schepen, vrijwel zusterschepen en voor dezelfde maatschappij gebouwd: de Amsterdamsche Rijnbeurtvaart Maatschappij. Gemeten door dezelfde meter, ook dat.

En daar houdt het op. Ik kan geen scheepswerf Van der Gevel vinden, niet in Slikkerveer, niet in Nederland of België. Misschien een bedrijfsleider van een werf in Slikkerveer? Misschien iemand die ruimte en materiaal gehuurd heeft op een werf in Slikkerveeer?

Er heeft in die tijd (en nog lang daarna) wel een rederij onder directie van G. van der Gevel bestaan, maar dat was een rederij van zee-zeilschepen. Maar we weten juist uit de meting expliciet dat de reder de Amsterdamsche Rijnbeurtvaart Maatschappij was.

Ook gezocht op Van der Geuel, Van der Geul, Van der Genel, en Van der Gemel. Allemaal niets. Iemand (wie?) heeft bij de opmerkingen van meting A1172N geschreven: "Mogelijk een casco gebouwd door Boele voor de werf van Ceuvel." Bron? Ik vind dat heel gezocht. Te meer daar Ceuvel (in Amsterdam) voor zover ik weet geen Rijnschepen bouwde of uitrustte.

Wie meer weet, melde zich alstublieft!

(JS, oktober 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!