Werf: Van der Giessen - de Noord N.V.

in Alblasserdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Van der Giessen - de Noord N.V.".

Algemeen

De werfcode is: =GiessenNoord-Alblass
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Werfkade in Alblasserdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 22 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 11 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1963.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1969.

Bijzonderheden

Voortzetting van Werf de Noord (zie aldaar). Na de fusie werd de nieuwbouw van niet-marineschepen al vrij snel geconcentreerd in de Stormpolder, Krimpen aan den IJssel. De combinatie begon in september 1962. In 2003 werd de werf opgeheven. Het terrein in Alblasserdam kwam uiteindelijk in handen van Oceanco B.V.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!