Werf: E. Van Goor

in Kampen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "E. Van Goor".

Algemeen

De werfcode is: =Goor-Kampen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Nieuwe Buitenhaven, op de plaats van de huidige Koggewerf in Kampen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 62 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 17 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1903.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1916.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Volgens de SSRP Egbert van Goor, maar er komen ook andere voorletters voor. Kennelijk heeft Willem van Goor de werf rond 1909 overgenomen. Volgens de wervenlijst van de Ver. De Binnenvaart "In 1916 gaat [Willem van Goor] noodgedwongen op in de N.V. IJsselwerf, maar stapt daar in 1918 uit om in 1921 te Monnickendam de werf van De Haas (voorheen van Kater) over te nemen."

Over de opvolger, de IJsselwerf in Kampen, zijn geen metingen bekend. Toch heeft die werf wel degelijk bestaan. Zie voor bijzonderheden =IJsselwerf-Gorinchem.

(JS, aug. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!