Werf: Van Goor en Spiekman

in Zwartsluis

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Van Goor en Spiekman".

Algemeen

De werfcode is: =GoorSpiekman-Zwartsl
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Zomerdijk in Zwartsluis.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 84 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 36 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1920.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1956.

Deze werf is een vervolg op de werf J. Van Goor in Zwartsluis.

Bijzonderheden

Dit is een voortzetting van de werf van Van Goor. In 1917 voortgezet als Van Goor en Spiekman, in 1979 verkocht aan de fa, Poppen.

Er zit een merkwaardig gat in de bouwjaren die de metingen opgeven: veel nieuwbouw tussen 1920 en 1937, en dan nog één meting die als bouwjaar 1956 opgeeft. 't Zou kunnen ...

Ik heb na enig aarzelen gekozen om er twee verschillende entries van te maken: Van Goor en deze Van Goor en Spiekman. De voornaamste reden is dat de wervenlijst van Binnenvaarttaal dat ook doet. (JS, aug. 2019)

Alle metingen waarvan geen bouwjaar bekend is en die ofwel Van Goor, ofwel Van Goor en Spiekman in Zwartsluis opgeven worden zowel hier getoond als bij Van Goor en Spiekman. Caveat Lector!

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!