Werf: N.V. J.C. Goudriaan Industrie en Exportmaatschappij

in Delft

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. J.C. Goudriaan Industrie en Exportmaatschappij".

Algemeen

De werfcode is: =Goudriaan-Delft
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Schieweg in Delft (N.B.: voor Vrijenban: zie aldaar.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 8 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1899.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1921.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Spoorijzer N.V. in Delft.

Bijzonderheden

Hoewel de website Industriespoor op grond van een telefoonnumer aanneemt dat dit een voortzetting zou zijn van de werf De Toekomst van Intveld & De Groot is dat niet waarschijnlijk: er is in tijd een grote overlap tussen beide werven.

De werf is op 1 februari 1922 gesloten.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!