Werf: C. de Graaf

in Leidschendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "C. de Graaf".

Algemeen

De werfcode is: =Graaf-Leidschendam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Veur in Leidschendam (Samenvoeging in 1938 van Veur en Stompwijk, thans Leidschendam-Voorburg).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 4 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1929.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1929.

Bijzonderheden

Vier metingen (3 schepen?). Niets over deze werf terug te vinden. Maar genoeg metingen om de werf op te nemen in deze wervenlijst. Let op: drie metingen leggen de werf in Veur, één in Voorschoten. Veur was tot 1938 een eigen gemeente, ten noorden van Voorschoten, ten westen van De Vliet (en dus ten westen van Leidschendam). In 1938 werden de gemeentes Veur en Stompwijk (waarvan Leidschendam de voornaamste kern was) samengevoegd tot de nieuwe gemeente Leidschendam. De naam Veur raakte toen in onbruik. In 2002 werden Leidschendam en Voorschoten samengevoegd tot de gemeente Leidschendam-Voorschoten.

Maar dat zegt niets over de werf, waarover ik ook niets terug kan vinden.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!