Werf: N.V. Scheepswerf en Machine Fabriek v/h A. van de Grijp

in Sliedrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepswerf en Machine Fabriek v/h A. van de Grijp".

Algemeen

De werfcode is: =Grijp-Sliedrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Rietlanden in Sliedrecht.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 20 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 14 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1937.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1967.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Opgericht 1928 in Sliedrecht. Gespecialiseerd in woonboten en dekschuiten. Eén meting uit deze periode.

Na W.O. II enige tijd gespecialiseerd in lichten en opknappen van in W.O. II beschadigde schepen. Daarnaast (kennelijk) nieuwbouw. In 1952 verhuist het bedrijf naar de Rietlanden helemaal in het oosten van Sliedrecht. De meeste metingen komen uit deze tijd. Omdat de Rietlanden een uitstulping van Sliedrecht in Giessendam vormen schrijven de meters heel vaak op Giessendam of Hardinxveld-Giessendam, maar het is toch echt nog steeds in Sliedrecht.

In 1953 verandert de naam (en de rechtsvorm) van de onderneming in N.V. Scheepswerf en Machine Fabriek v/h A. van de Grijp. In de metingen weerspiegelt zich dat pas in de jaren '60.

In 1970 verhuist het bedrijf weer, nu naar Papendracht, waar het zich thans nog bevindt. De scheepsbouw wordt afgebouwd, het bedrijf is thans gespecialiseerd in buizen. Er zijn geen metingen van na 1970.

Hoewel het bedrijf op verschillende locaties gezeten heeft presenteer ik het toch als één werf. Alle metingen op één na zijn uit de periode dat het bedrijf op de Rietlanden in Sliedrecht zat.

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!