Werf: N.V. Scheepsbouwwerf v/h De Groot & Van Vliet

in Papendrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepsbouwwerf v/h De Groot & Van Vliet".

Algemeen

De werfcode is: =GrootVliet-Papendrec
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Papendrecht.

Er staan 30 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 17 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1928.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1933.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Wed. A. van Duijvendijk in Papendrecht.

Bijzonderheden

Dit was een dependance van de (veel productiever) werf van De Groot en Van Vliet in Slikkerveer. Het terrein is in 1928 gekocht van de Weduwe A. van Duijvendijk.

Van Duivendijk haalt de heer H. van Vliet aan, die aanduidt dat de werf in Slikkerveer in 1928 capaciteit tekort kwam en dat daarom deze werf wrdt bijgekocht. Maar ... "Zo snel als de nieuwbouwgolf ontstaan was, zo snel was die ook weer afgelopen. De crisisjaren braken aan [...] en de pas aangekochte werf in Papendrecht moest noodgedwongen per 31 maart worden gesloten. Tussen maart 1928 en maart 1931 werden in Papendrecht 18 binnenschepen, 2 heibakken en 1 vlet gebouwd." Daarvan zijn 15 schepen (eerste meting is "Ja") gemeten.

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!