Werf: H. Bernhard

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "H. Bernhard".

Algemeen

De werfcode is: =HBernhard-Amsterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Lijnbaansgracht, hoek Looierssloot in Amsterdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 412 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 272 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk dekschuiten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1882.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1965.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Er zijn in de periode dat de scheepsmetingen geregistreerd werden verscheidene werven van ten minste twee verschillende Bernhards.
Het grote onderscheid zijn de twee werven van N.A Bernhard aan de ene kant, en die van H. Bernhard aan de andere kant.
H. Bernhard had in de genoemde periode twee werven, beide genaamd "Het Fort", een in Amsterdam en een in Nieuwendam.
N.A. Bernhard had ook twee werven, beide genaamd De Overtoom: een in Amsterdam en een in Oostzaan.
Dan zijn er nog enkele vermeldingen van een werf Bernard in Zaandam. Ik denk dat dat De Overtoom in Oostzaan geweest is, maar ik weet het niet zeker. Dus die heb ik als aparte werf opgevoerd.
Als er in de meting bij de werf alleen maar staat "Bernhard" en bij de plaats Amsterdam toon ik die meting zowel bij H. Bernhard als bij N.A. Bernhard in Amsterdam. Caveat Lector!
(JS, juli 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!