Werf: J. Hammer, werf 'De Boot'

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J. Hammer, werf 'De Boot'".

Algemeen

De werfcode is: =Hammer-Boot-Adam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Zeeburgerpad 28 in Amsterdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 10 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 9 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk jachten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1902.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1919.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Bouwer van "Luxe Motorbooten", volgens een eigen advertentie in de waterkampioen. Heeft één keer offeret uitgebracht voor de bouw van een politieboot.

In 1932 staat in De Waterkampioen een advertentie van de werf. Die blijkt inmiddels in Jutphaas gevestigd te zijn. Uit deze periode zijn geen metingen bekend.

De naam "De Boot" is veel ouder. De oorspronkelijke De Boot was een werf van zeeschepen op Wittenburg ter hoogte van de huidige Bootstraat. Deze werf is begin 20e eeuw verdwenen. Vanaf 1905 is de werf De Zwarte Raaf op dat adres gevestigd (zie aldaar). Kennelijk heeft Hammer die naam later overgenomen (of gewoon hergebruikt).

(JS, juli 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!