Werf: Wed. J. K. Hazelaar

in Meppel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Wed. J. K. Hazelaar".

Algemeen

De werfcode is: =Hazelaar-Meppel
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was op een landpunt aan het eind van het Westeinde tussen het Meppelerdiep (tegenwoordig ingang buitenhaven) en Drentsche Hoofdvaart in Meppel.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 3 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1872.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1892.

Bijzonderheden

Website Geheugen van Drenthe: "sinds halverwege de 19e eeuw [bestond] de scheepswerf van Jan Koops Hazelaar en later van zijn zoon Albertus Hazelaar." De weduwe van Jan Koops wordt niet vermeld, maar moet, volgens de metingen, dus enige tijd de werf bestuurd hebben.
Op dezelfde website: "Op deze [...] werf werden voornamelijk bijboten gebouwd." Misschien, maar de metingen betreffen drie Drentse pramen.

(JS, november 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!