Werf: Scheepswerf G.H. Hegge

in Overschie

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf G.H. Hegge".

Algemeen

De werfcode is: =Hegge-Overschie
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Zestienhovense kade in Overschie (Thans een deel van Rotterdam.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 9 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 9 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk tuindersschuiten, veldschuiten, westlanders etc. .

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1922.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1935.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Opgericht in 1879, opgeheven (wegens de aanleg van de A-13) in 1967. Bouwde volgens eigen zeggen in de 19e eeuw houten spoelingschouwen, in de 20e eeuw kleine binnenvaarttankers voor Shell. Claimt ook "Wij hebben met een aantal ingenieurs de offshore uitgevonden".
In de metingen is daar niet veel van terug te vinden: vletten, westlanders en, ja, één spoelingschouw en één motortankschip.
Hegge heeft na 1967 Boot in Vrijenban (Delft) overgenomen, maar de naam niet gewijzigd. Later is die werf doorverkocht aan Bocxe. Zie aldaar.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!