Werf: Scheepswerf Het Hert

in Muiden

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf Het Hert".

Algemeen

De werfcode is: =Hert-Muiden
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Hellingstraat in Muiden.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 1 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

Het is niet bekend of de werf een specialisatie had.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1875.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1875.

Bijzonderheden

Slechts één meting (HN190), maar een serieuze werf.

Volgens De Sluiz: "Van 29 september 1817 tot 20 december 1902 was de familie Pauw in Muiden actief als scheepsbouwer. Hendrik Pauw, de stamvader, kwam uit Durgerdam naar Muiden toe en bracht oa zijn zoons Pieter en Cornelis mee. Pieter nam de werf van zijn vader over en breidde hem uit. Pieters zoon Thomas nam de werf 'Het Hert' in 1855 over en zette deze voort tot 1892. [...] Na zijn faillissement waren er plannen een amoniakfabriek op de werf ten zuiden van de zeedijk te stichten.Dit ging na hevige protesten niet door. Na Thomas zijn dood in 1902 verkochten de erven Pauw de werf aan Jan Machiel Schouten. De familie Schouten had toen de hele Westelijke Vechtoever van de dijk tot aan de Sluis in handen. Zo ontstond de grote scheepswerf Schouten."

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!