Werf: Hoekman

in Urk

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Hoekman".

Algemeen

De werfcode is: =Hoekman-Urk
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Klifkade 15, 8321 KA Urk in Urk.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 1 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1947.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1947.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Slechts één meting (G13183N).
Het bedrijf is gesticht in 1961 en bestaat nog steeds. De meting geeft als bouwjaar 1947. Daar de meting uit 1974 is ben ik geneigd die datum met een schepje zout te nemen. Oorspronkelijk een kotterwerf, later pakte men alles aan wat er te bouwen valt.

In 2012 heeft Hoekman de werf van de failliete scheepswerf Metz gehuurd en werkt daar als Scheepswerf Hoekman. Dat is dus een andere werf - wel van dezelfde eigenaar.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!