Werf: N.V. Scheepswerf en Machinefabriek 'Holland'

in Hardinxveld-Giessendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepswerf en Machinefabriek 'Holland'".

Algemeen

De werfcode is: =Holland-Hardinxv
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Kromme gat 3, vroeger Rivierdijk 436, eerder Rivierdijk A 545 in Hardinxveld-Giessendam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 218 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 124 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1980.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Op hetzelfde adres ook Baggermij Holland B.V.

Deze werf wordt expliciet genoemd bij de "grotere bedrijven" in Nederland waaronder in 1947 67 ton kaas "bon vrij" verdeeld wordt.
Zie de Handelingen van de Tweede Kamer 1946-1947, Aanhangsel, Vel 117, blz. 243 - 244

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!