Werf: Hooites

in Foxhol

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Hooites".

Algemeen

De werfcode is: =Hooites-Foxhol
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Foxhol.

Er staan 1 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1879.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1879.

Bijzonderheden

Slechts één meting voor een schip van deze werf, hoewel er veel gebouwd moet zijn - maar voor het tijdstip van de scheepsmetingen. Piet's Scheepsindex vermeldt 168 schepen!

De werf wordt in 1699 gekocht door Annes Meursing Hooites. Achtereenvolgens Hooites Meusing Anne, Anne Willems Hooites, Ipe Anne Hooites (ook gespeld als Ype) [1812-1891], Hooites Roelof.
Ipe bezat drie werven: te Hoogezand, Foxhol en Foxholsterbosch.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!