Werf: De Hoop

in Alphen aan de Rijn

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "De Hoop".

Algemeen

De werfcode is: =Hoop-Alphen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Alphen aan de Rijn.

Er staan 6 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1926.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1926.

Bijzonderheden

Vijf metingen (drie schepen) die in 1926 ineens uit het niets opkomen. En ook alleen in 1926. Kan het zijn dat de meters de werven van Boot door eklaar haalden? Je had enerzijds "De Hoop" in Leiderdorp van de Gebr. Boot en anderzijds "De Vooruitgang" en "De Industrie" in Alphen van D. Boot. Ik denk dat er sprake is van een mix-up. Maar ik weet het niet zeker, en het blijkt ook nergens uit, vandaar deze eigen vermelding (JS, april 2019)

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!