Werf: N.V. Scheepswerf 'De Hoop'

in Lobith

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepswerf 'De Hoop'".

Algemeen

De werfcode is: =Hoop-Lobith
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Bijlandseweg 17-19 Tolkamer in Lobith (Inclusief Tolkamer.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 137 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 81 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1928.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1988.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Gebr. Bodewes in Lobith.

Bijzonderheden

Dit is een voortzetting van de werf van de gebr. Bodewes , die in 1925 failliet gegaan is. Ik heb getwijfeld of ik die twee niet in één entry moet vangen, maar er is een periode tussen 1923 en 1928 waarin de werf grotendeels stil lag. Daarom heb ik toch twee werven van gemaakt. (JS, juli 2019)

Deze werf bestaat nog. In 2014 verscheen een schitterend jubileumboek.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!